21 LES EXPERTS D’AIKIDO PARTAGENT LEURS CONSEILS D’ENTRAINEMENT # 1

Pour garder votre Aïkido à l’avant-garde A est une personne qui court certainement le chemin de l’Aïkido, toi le petit secret sale de cet art que nous connaissons et aimons tous; la maîtrise en Aïkido prend du temps! Tout le monde sait qu’il n’y a pas de raccourcis pour devenir bon en Aikido … ou y en a-t-il?

21 AIKIDO-EXPERTS DELEN HUN # 1 TRAININGSTIP

Voor het houden van uw Aikido in de voorhoede Ais een persoon die zeker loopt het pad van Aikido, jij de dirty little secret over deze kunst die we allemaal kennen en liefhebben; meesterschap in Aikido kost tijd! Iedereen weet dat er geen snelkoppelingen zijn om goed te worden in Aikido … of zijn er? Is er

Aikido Vaardigheden verbeteren?

Hoe u snel uw Aikido-vaardigheden kunt verbeteren! Aikido Succes Blueprint geeft u belangrijke actiestappen voor snelle resultaten!   Beste Aikido Student, Ben je gefrustreerd over hoe lang het duurt om je Aikido-vaardigheden te ontwikkelen? Zou het niet geweldig zijn als je tegen een veel snellere snelheid kon leren? Nou … nu kan het! Unieke Aiki-principes en Key Action Steps zullen je technieken snel verbeteren! I n de komende paar minuten, zult u weten hoe u